Planerad kull / Planed litter

 

Nästa kull planeras vintern/våren 2020